Atesty i Certyfikaty marki Parquet Style

ISO 9001 potwierdza wdrożenie systemu zarządzania jakością w firmie

ISO 14001 potwierdza wdrożenie w zakładach produkcyjnych systemu zarządzania środowiskowego

Świadectwo M1 potwierdza, że parkiet panelowy Parquet Style spełnia najwyższe skandynawskie normy w zakresie emisji szkodliwych związków chemicznych

Znak Real Wood potwierdza, że produkt jest wykonany w 100% z drewna

Znak CE to deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania właściwych regulacji Prawa Europejskiego w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Certyfikat zgodności z wymaganiami PN-EN 13489-2004 wydany przez Instytut Technologii Drewna ? Poznań, centrum certyfikacji  wyrobów przemysłu drzewnego

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień dla parkietu panelowego wykończonego lakierem potwierdza wysoką jakość parkietu panelowego Parquet Style wykończonego lakierem i jego odporność na ogień

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień dla parkietu panelowego wykończonego olejem potwierdza wysoką jakość parkietu panelowego Parquet Style wykończonego olejem i jego odporność na ogień