Ekologia

Niekontrolowana wycinka lasów, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych, stanowi poważny problem dla środowiska, któremu jako firma korzystająca w dużym stopniu
z dobrodziejstw natury, staramy się przeciwstawić.

W jaki sposób?
W zakładach produkcyjnych został wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001.

Drewno do produkcji parkietów panelowych zostało pozyskane w sposób zgodny
z certyfikatem FSC, a zatem z lasów będących pod nadzorem organizacji zajmujących się zarządzaniem surowcem leśnym.

Cały proces produkcyjny zarządzany jest zgodnie z zasadą racjonalnego wykorzystania surowców, które są zużywane w 100%:

 • do połączenia warstw podłogi stosujemy kleje o niskiej emisji formaldehydu
  w klasie E1,
 • powierzchnię podłóg pokrywamy wyłącznie proekologicznymi lakierami
  lub olejami naturalnymi
  ,
 • odpadki poprodukcyjne w postaci ścinków i pyłu drewnianego spalamy
  w nowoczesnych piecach, a powstałą w ten sposób energię wykorzystujemy
  do produkcji lub sprzedajemy innym producentom.


Parkiet panelowy Parquet Style spełnia wymogi najsurowszych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji chemicznych.