Jakie cechy drewna zaliczane są do naturalnych?

Do naturalnych cech drewna zaliczane są: układ słoi, struktura ziarnista, sęki,
przebarwienia mineralne oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami naturalnymi (np. przez szkodniki). Są one wynikiem naturalnego procesu wzrostu drzew, charakterystycznego dla poszczególnych gatunków oraz wpływu czynników takich jak światło słoneczne, rodzaj gleby oraz klimat. Liczność występowania tych cech wpływa na klasyfikację drewna do poszczególnych sortów gatunkowych. Sorty najwyższe zawierające ich najmniejszą ilość (poza naturalną strukturą ziarna indywidualną dla każdego gatunku) po sorty najniższe, w których występowanie cech naturalnych jest liczniejsze.

powrót