Kontakt

Dział Obsługi Klienta
ul. Fabryczna 6a
38 -200 Jasło

tel. 013 444 75 00
tel. 013 444 75 71
tel. 013 444 75 73
faks 013 444 75 77
sprzedaz@balticwood.pl 

Biuro Sprzedaży
i Marketingu

ul. Fiszera 5
31-357 Kraków

tel. 012 622 85 90
faks 012 622 85 99
marketing@balticwood.pl
sale@balticwood.pl

Siedziba główna

Baltic Wood SA

ul. Fabryczna 6a
38-200 Jasło

tel. 013 444 75 00
faks 013 444 75 07
info@balticwood.pl


NIP 687-16-26-585

Regon 370418951
Nr KRS 0000081947
Kapitał Zakładowy 570 000,00 zł opłacony w całości